Giden Evrak Birimi

Giden Evrak Birimi

Giden Evrak Biriminde Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamlarının kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapılmaktadır. Giden Evrak Birimi ayrıca Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Disiplin Kurulunun evrak işlerini yürütmektedir.