Genel Bilgiler

GENEL SEKRETER
1971 Rize –Çamlıhemşin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çamlıhemşin’de tamamladı.
1994 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Lisansüstü eğitime başladı.
1995-1998 yıllarında Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.
Dil eğitimi ve lisansüstü tez çalışmalarında bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Özel sektörde yöneticilik yaptı.
Türkiye çapında derece alan akademik çalışmaları bulunan Kadir Ali SEÇER çeşitli dergilerde genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve yazarlık gibi görevler icra etti. Yurt dışında ve yurt içinde değişik sivil toplum örgütlerinde aktif görevler aldı. Tarihtaş Milletler ve Topluluklar Derneği’nin kurucu üyesi ve Başkan Yardımcısı’dır.
2013-2019 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde sırasıyla Basın Tanıtım Toplantı ve Organizasyon Ofisi Koordinatörlüğü, Diş Hekimliği Fakülte Sekreterliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.
İyi derecede İngilizce bilen Kadir Ali SEÇER evli ve 3 çocuk babasıdır.
GENEL SEKRETERLİK BİRİMİ
Genel Sekreterlik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulmuş bir yönetim örgütüdür. Başlıca görevi Rektörlük Makamının yazışma, randevu vb. resmi işlerini yürütmek olan Genel Sekreterlik Birimi ayrıca Üniversitenin akademik birimleri ile idari birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır.