Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak görev yapmakta olup kendi içerisinde "Gelen Evrak" ve "Giden Evrak" olarak iki ayrı birime ayrılmaktadır. Gelen Evrak Biriminde Üniversiteye gelen tüm resmi evrak ve dilekçeler kaydedilmekte, Giden Evrak Biriminde ise Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamlarının kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapılmaktadır. Giden Evrak Birimi ayrıca Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Disiplin Kurulunun evrak işlerini yürütmektedir.